Colofon Eigenheimerszittingen

Organisatie:

Carnavalsvereniging De Piepers Volkel

www.cv-depiepersvolkel.nl

Publicatiedatum:

06-11-2023

Realisatie film:

Opname: Vanaf begin van de oprichting eigenheimerszittingen met besluit tot opnames van de artiesten tot en met heden.

Bewerking: Opnames zijn door verschillende partijen gemaakt in opdracht van CV De Piepers.

Bron:

Eigenheimerszittingen die hebben plaatsgevonden in zaal Stevens en in De Schakel in Volkel.

Onder regie van de in verleden samenstelling en de huidige en blijvend wisselende samenstelling, verleden en heden, van de Zittingscommissie CV De Piepers Volkel.

Speciale dank:

Aan alle Volkelse artiesten die het mogelijk hebben gemaakt de Eigenheimerszittingen van het verleden en het heden een prachtige invulling te blijven geven.

Aan alle andere vrijwilligers die de de Eigenheimerszittingen jaarlijks mogelijk maken.

Aan alle leden van de zittingscommissie van weleer en heden van CV de Piepers.

Aan het fantastische publiek.

Aan alle leden en sponsoren van CV de Piepers die met hun bijdrage onze carnavals vereniging steunen.

Carnavalsvereniging De Piepers sluit elke aansprakelijkheid als gevolg van deze publicatie uit, noch op de samenstelling, noch op inhoud en eventuele omissies.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bestuur van Carnavalsvereniging De Piepers. Dit geldt mede voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, openbaarmaking, verwerking of weergave van afzonderlijke delen van de  inhoud op websites, fora, in databases of andere elektronische media en systemen.

Ongeoorloofde verveelvoudiging of weergave van afzonderlijke delen of complete deel van de inhoud is niet toegestaan. Schade in welke vorm dan ook als gevolg van ongeoorloofd gebruik zal op de inbreukmaker worden verhaald.