Geen start carnaval voor februari 2022

Afgelopen weken is het bestuur van carnavalsvereniging De Piepers Volkel veel (op afstand) bij elkaar geweest en heeft het bestuur de juiste afstemming gezocht met vele vrijwilligers in de commissies, die de club rijk is.

Wat is wenselijk en wijselijk voor de start van het carnavalsseizoen in januari 2022?

Met de input van de commissies heeft het bestuur de keuze gemaakt om tot en met 1 februari 2022 geen carnavalsactiviteiten te houden. Het geplande programma komt dus geheel te vervallen voor december 2021 en januari 2022.

Of in de maand februari 2022 carnaval gevierd zal worden, wordt besloten voor aankomende kerst, mede afhankelijk van de vooruitzichten en de ontwikkelingen omtrent Covid-19 en de daarmee samenhangende maatregelen.

 “Je zal nu eenmaal tijdig de keuze moeten doorgeven aan iedereen”, geeft voorzitter Jan van Doren aan. “De voorbereidingen en afspraken die we met een ieder maken, vraagt nu eenmaal dat je de juiste tijdsfactor in acht houdt. Maar ook vanuit het ethisch standpunt is het de vraag of we nu überhaupt wel carnaval kunnen en moeten vieren. Een ding is alvast zeker duidelijk”, vervolgt voorzitter Jan van Doren, “We zullen in 2022 zeker nog wel ergens de mogelijkheid creëren om carnaval te vieren. Voor nu is het even niet anders en we hopen dat iedereen in goede gezondheid blijft.”

Met vriendelijke groet,

Jan van Doren