Carnavalsseizoen 2022 en op naar seizoen 2023

Dag leden, sponsoren, commissies en alle vrijwilligers van CV De Piepers
 
Carnavalsseizoen 2022 is een bewogen seizoen geweest, maar uiteindelijk toch de carnaval met vier mooie dagen af kunnen sluiten.

De aanloop naar dit seizoen is met vele commissies en vrijwilligers opgepakt en ingekleed. Zelfs met de constante veranderingen die de overheid ons oplegde is hier door ons allen correct mee omgegaan. Om de juiste flow te houden was extra overleg vaak nodig en werd er volop gebrainstormd richting CV De Piepers met allerlei ideeën en oplossingen. Iets wat wij erg hebben gewaardeerd in deze periode van onduidelijkheid qua uitvoering en alternatieve plannen maken, om ons toch te laten blijken als carnavalsvereniging.
Uiteindelijk hadden we de keuze gemaakt om in januari/februari geen carnaval te vieren en in mei en juni een programma te laten lopen voor de uitvoering van carnaval. Als plan A niet kon doorgaan, dan stond plan B gereed. We waren er eigenlijk best wel van overtuigd dat dit zo zou gaan gebeuren. Echter bleek daarna dat er veel te plannen is, maar uiteindelijk spelen er ook weer andere factoren mee die sommige keuzes weer teniet doen. Dit gold ook voor ons.
Op het allerlaatste moment is nog groen licht gegeven door de overheid om toch carnaval te vieren en is er letterlijk alles uit de kast gehaald om dit nog te regelen voor Volkel. Met een mooi programma is dat door inzet van vele vrijwilligers, commissies, raad van elf en de raad van elf dames toch nog gelukt. Hiervoor zijn we een ieder erg dankbaar.
Ook de inzet van Café D’n Tap die een geweldig mooie carnaval voor de jeugd heeft opgezet en ons overal het hele seizoen heeft bijgestaan om carnaval in Volkel mogelijk te maken. Kei bedankt allen voor jullie inbreng en inzet.
 
Nu we carnaval hebben kunnen vieren zal ons geplande programma in mei en juni komen te vervallen. Ons nieuwe seizoen zal starten op 5 november met de Boerenzeskamp en de onthulling van het Boerenbruidspaar. De week erop, op 12 november zullen Prins William en Prinses Yvette aftreden en zal het nieuwe Prinsenpaar van Volkel onthuld worden voor seizoen 2022-2023.
 
Op 12 april hebben we in De Schakel onze ledenvergadering waar u van harte welkom bent om mee te praten over carnaval in Volkel, aanvang 19.30 uur.

Namens bestuur Carnavalsvereniging De Piepers,
Voorzitter Jan van Doren