Bijzondere ledenvergadering CV De Piepers 28-11-2023

Klik hier voor de uitnodiging voor de Bijzondere ledenvergadering aangaande de voorgenomen wijzigingen van de Statuten van CV de Piepers en het vernieuwde Bestuursreglement dat daaruit voortvloeit.