Bijzondere ledenvergadering CV De Piepers 19-12-2023

Klik hier voor de uitnodiging voor de Bijzondere ledenvergadering aangaande de voorgenomen wijzigingen van de Statuten van CV de Piepers en het vernieuwde Bestuursreglement dat daaruit voortvloeit.

Voor de Statuten klik hier, en voor het Bestuursreglement klik hier.