Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Carnavalsvereniging de piepers Volkel

 1. Op bestellingen via de webshop van Carnavalsvereniging de Piepers Volkel zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor personen handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 4. Door een bestelling te plaatsen geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

PRIVACY & VEILIGHEID

 1. Op de verwerking van persoonsgegevens van personen is het Privacybeleid en Cookieverklaring van Carnavalsvereniging de Piepers Volkel van toepassing.
 2. Om bestellingen te kunnen plaatsen in de Webshop, vragen wij en verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres.
 3. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De Website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Carnavalsvereniging de Piepers Volkel en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de Website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

LEEFTIJDSGRENS

Wanneer je via de Webshop wil bestellen dien je 18 jaar of ouder te zijn. Bij de levering van de bestelling zal de vrijwilliger van onze club om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze vrijwilliger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van 10,00 euro in rekening worden gebracht. De reden is dat wij willen ontmoedigen dat minderjarigen toch proberen bestellingen te doen. Zie ook “Levering van je bestelling”.

PRIJZEN EN ACTIES

 1. Met een kortingscode ontvang je korting op je bestelling.
 2. Voor tijdelijke acties geldt zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere acties.
 3. Carnavalsvereniging de Piepers Volkel behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

LEVERING VAN JE BESTELLING

 1. Als je een bestelling plaatst in de Webshop van Carnavalsvereniging de Piepers Volkel, zullen onze vrijwilligers zorgdragen voor de bezorging van de artikelen op het bezorgadres in Volkel, Uden of Odiliapeel.
 2. Op welke dag we de producten thuis bezorgen, kun je zien in de webshop van Carnavalsvereniging de Piepers Volkel.
 3. Er wordt naar gestreefd om de producten op deze dag te bezorgen, maar we kunnen dit helaas niet garanderen. Je kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.
 4. Wij verzoeken je op het overeengekomen bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. De vrijwilligers zullen vragen om legitimatie. Indien niet aan de minimumleeftijdvereiste (18 jaar) is voldaan, is onze vrijwilliger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen. De bestelling wordt geannuleerd en er zal 10,00 euro aan annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 5. Indien je op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent, zal de bestelling bij de dichtstbijzijnde buren worden afgeleverd. U ontvangt hiervan een kaartje in brievenbus.
 6. Het is in beginsel niet mogelijk een bestelling via de Webshop te annuleren, nadat de bestelling door ons is bevestigd (ontvangst bestelbevestiging via email).

BETALING VAN UW BESTELLING

Je kunt de online bestelling betalen via iDeal (direct betalen via internetbankieren), verwijzen we je graag door naar http://www.ideal.nl/consumenten/.

RETOUREN

 1. Indien je binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kun je deze aan ons retourneren. Hiertoe dien je contact op te nemen met shop@cv-depiepersvolkel.nl die je dan het retourproces en geldende voorwaarden nader aan je zullen toelichten. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking en inhoud inclusief het etiket van het product onbeschadigd zijn.
 2. De ontvangen bestellingen dienen direct op zichtbare defecten worden gecontroleerd. Bij geconstateerde (zichtbare en onzichtbare) defecten dien je na het constateren van die defecten contact op te nemen met shop@cv-depiepersvolkel.nl die het retourproces en de geldende voorwaarden nader aan je zullen toelichten.
 3. Het is niet mogelijk om producten zelf te retourneren.
 4. In geval van breuk of foutief geleverde artikelen kun je er voor kiezen om het bedrag van het desbetreffende artikel gecrediteerd te krijgen of het product nagestuurd te krijgen. In geval van breuk doen wij dit alleen indien de breuk gemeld is uiterlijk de eerstvolgende werkdag volgend op de dag waarop bezorgd is. Wij verwachten daarom dat je het bezorgde pakket direct na ontvangst controleert op breuk. Nasturen door Carnavalsvereniging De Piepers  is alleen mogelijk indien het product voorradig is.
 5. Aanpassing van het te betalen bedrag of retournering van het reeds betaalde bedrag gaat als volgt: Binnen een week na ontvangst van jouw retourzending, wordt het geld terug gestort op jouw rekening. Indien een artikel niet retourneerbaar is vanwege bijvoorbeeld breuk, dan zal Carnavalsvereniging de Piepers Volkel binnen een week na melding het retourbedrag terugstorten op je rekening.

OVERIGE

 1. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat je ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen bij twijfel niet uit te leveren of om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.
 2. Hoewel de Website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voor komen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding, productinformatie, leveranciersinformatie, alcoholpercentage, volume) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kun je geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.
 3. De informatie op de Website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien je fouten op de Website aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat je dit aan ons meldt via pr@cv-depiepersvolkel.nl.

WIJZIGING EN OVERIGE TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra je een nieuwe bestelling bij ons plaatst. Je geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

KLACHTENPROCEDURE OF VRAGEN

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over bestellingen en onze dienstverlening kun je contact opnemen met shop@cv-depiepersvolkel.nl.